Förvaltning \ Teknisk Förvaltning
Teknisk förvaltning Teknisk förvaltning
Kontakta oss

Skötsel, underhåll och periodiska tillsyner krävs för att alla de installationer som finns i en fastighet ska fortsätta fungera som tänkt.

För att hålla er fastighet driftsäker ser vi efter fastighetens inre och yttre system. Det gäller allt från tekniska system till vatten, värme och kyla. Vi gör alltid en översyn av fastighetens skick och skötsel för att hitta de förbättringsområden som finns. Med energieffektivisering finns det också möjligheter att minska förbrukningen och miljöpåverkan och i sin tur även sänka fastighetens kostnader.